Viihtyvyyttä uudenlaisella palvelulla

01.03.2023

Kotoillen syntyi ajatuksesta ja halusta perustaa yritys, joka on kaikille saavutettavissa olevaa konsultoivaa sisustus- ja tilasuunnittelua. Ennen kaikkea viihtyvyyden lisäämistä, ekologisuus sekä vastuullisuus huomioiden. Tuo palvelujen ideologiana kulkeva vastuullisuus näkyy vahvasti monestakin näkökulmasta. Tapaaminen etäyhteydellä, asiakkaalle paperittomuutena digitaalisin materiaalein sekä lisäksi myös itse suunnittelussa.

Palveluissa pyritään hyödyntämään jo olemassa olevia huonekaluja ja esineitä. Kalusteiden uudelleen sijoittelulla voidaan mahdollistaa aivan erilaista tunnelmaa ja tilan tuntua. Näin kalusteiden on mahdollisuus päästä oikeuksiinsa, lisätä tilan toimivuutta sekä tuoda viihtyvyyden tunnetta. Palveluissa voidaan pohtia myös kalusteiden päivittämistä tilaan sopivaksi.

Viihtyvyyttä voidaan lisätä ja vahvistaa myös koordinoitujen värien kautta sekä asiakkaan halutessa voidaan panostaa uusiin investointeihin. Uusissa investoinneissa pyritään keskittymään pitkäkestoisiin ja oikeisiin valintoihin. Tässä on isossa osassa asiakkaan mieltymykset ja hänen toiveensa liittyen sisustukseen sekä tilan viihtyvyyteen. Huomioin asiakkaan halutessa myös vastuullisuuden määrän investointien yhteydessä. Esimerkiksi onko haluttu tuote tai materiaali mahdollista saada ekologisesti tuotettuna. Näitä voivat olla mm. tekstiilit, mahdollisesti halutut pintamaalit ja tapetit sekä kalusteet. Tärkeimpänä kuitenkin on asiakas itse, sillä vastuullisuuden määrä määräytyy asiakkaan omista tarpeista.

Kotoillen mahdollistaa palvelut niin yksittäisiin tilan kohtiin kuin myös koko tilan suunnitteluun.  
 

Riikka Tamminen