Tilaan viihtyvyyttä etäyhteydellä

24.11.2023

Minulta on viime aikoina kysytty monesti miten palvelu etenee? Miten pystyn etäyhteydellä näkemään tilaa riittävästi? Sekä minkälaista materiaalia tuotan asiakkaalle?

Tapaaminen alkaa aina veloituksettomalla ideahetkellä, jossa tutustutaan sekä kartoitetaan mahdollista palvelun tarvetta. Ideahetken aikana voidaan myös päättää palvelusta, jotka ovat konsultointi, huonekalujen sijoittelu sekä viihtyvyyden suunnittelu.

Itse sovitussa etätapaamisessa tutustumme asiakkaan tilaan, keskustelemme tilan haasteista, toiveista sekä mahdollisuuksista. Etäyhteyden aikana käytävän keskustelun lomassa otan tilasta screenshotteja, joita hyödynnän suunnitelmakorttia tehdessäni. Otan riittävän määrän yleiskuvia tilasta sekä lähikuvia kalusteista, suuremmista esineistä ja tekstiileistä. Näin saan hyvän kuvan tilasta suunnittelua varten.

Asiakkaalle tuotettava materiaali pohjautuu isosti ostettavasta palvelusta sekä asiakkaan toiveista lisätä viihtyvyyttä omaan kotiinsa.

KONSULTOINTI on keskustelua ja ideointia, jonka pohjalta on tarkoitus saada ratkaisuja ja konkreettisia muutoksia haluttuihin kohtiin. Jos tapaamisen aikana keskitytään esimerkiksi värikoordinointiin, niin tämän pohjalta tuotan asiakkaalle suunnitelmakortin koordinoinnista. Materiaalia asiakas voi hyödyntää esimerkiksi uusien investointien yhteydessä sekä rajattomasti kodin viihtyvyyden toteuttamisessa.

HUONEKALUJEN SIJOITTELUSSA sekä VIIHTYVYYDEN SUUNNITTELUSSA tulen tekemään helppolukuisen suunnitelmakortin sovittujen asioiden mukaisesti. Suunnitelmakorttiin tulee pohjapiirros uudelleen sijoitetuista huonekaluista sekä suuremmista huoneen esineistä. Viihtyvyyden suunnittelussa tulee lisäksi värikoordinointi ja ehdotelmat halutuista investoinneista tuote- ja saatavuuslinkkeineen. Vinkkejä sekä lisäksi muut ehdotelmat, jotka määräytyvät asiakkaan tarpeiden mukaan.

Palvelun jälkeen asiakas saa materiaalin sähköpostiin, jonka pohjalta suunnitelmat on asiakkaan helppo toteuttaa. Tarvittaessa voimme tavata vielä etäyhteyden merkeissä ja käydä yhdessä suunnitelmaa sekä ehdotelmia läpi.


Riikka Tamminen